INDUSTRII / PRODUCȚIE

Producție
Păstrați operațiunile de performanță la nivel de eficiență maximă – obţineţi flexibilitatea de care aveţi nevoie pentru a vă adapta cu uşurinţă la schimbările pieţei – cu ajutorul soluţiilor de la SAP.
În mod constant și eficient se satisface cererea – cu planificarea producției și software-ul de execuţie de la SAP. Îmbunătăţirea preciziei planului de producţie, eficientizarea execuției și reducerea costurilor de inventar – toate oferind în același timp un nivel ridicat de servicii pentru clienți. Maximizați transparenţa și creşteţi performanța în întreg procesul de producţie cu software-ul de la SAP. Acest software sprijină și îmbunătăţeşte planificarea şi programarea la nivel de întreprindere, operațiuni la nivel de unitate logistică şi execuţia de producţie – precum și controlul calității și asigurării produselor. Profitați de soluţiile software pentru operațiuni de producţie care integrează sisteme de date cu activitățile de atelier. Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților, reducerea costurilor și performanța operaționala prin unificarea operațiunilor.
Soluţia SAP pentru producție

1. Production Planning and Execution (Planificarea şi Execuţia Producţiei)

 • Optimizarea planurilor de producţie pentru îmbunătăţirea preciziei, utilizării resurselor şi nivelurile de inventar.
 • Garantarea materialelor disponibile pentru materiale produse sau procurate la momentul potrivit
 • Oferire de date în timp real pentru a ajuta la evaluarea impactului al performanţei unităţii logistice asupra afacerii
 • Creşterea consistenţei datelor în masterul de material şi eficienţei în procesul de afacere
 • Asigură deciziile de aprovizionare care reprezintă cererea și capacitatea unităţilor logistice

Mai multe detalii …

2. Process Visibility and Performance (Vizibilitatea şi Performanţă Procesului)

 • Sincronizarea operaţiilor de producţie cu planurile întreprinderii şi activităţile unităţii logistice
 • Consolidarea procesului decizional la toate nivelurile cu actualizări în timp real pe indicatorii cheie de performanţă de pe producție
 • Creşterea consistenţei datelor în masterul de material şi eficienţei în procesul de afacere
 • Gestionarea planurilor la nivel de unitate logistică şi programarea de material şi capacitate
 • Îmbunătăţirea continuă cu date integrate
 • Asigură o calitate constantă a produselor cu support pentru gestionarea loturilor şi controlul calităţii.

Mai multe detalii …

3. Manufacturing Execution for Discrete Industrie (Execuţie de producţie pentru Industrii Discrete)

 • Urmărirea şi gestionarea scenariilor complexe care sunt în curs de execuţie
 • Îmbunătăţirea calităţii şi reducerea variaţiei prin procese de acţiuni de corecţie
 • Accesarea în timp real a situaţiei de producţie pentru a lua decizii rapide

Mai multe detalii …

Caută soluţii:

Cine îţi oferă aceste soluţii